Skip to main content

Gönüllülük şartları

  • 18 yaşını doldurmuş,
  • Bilgi ve becerilerini ekip arkadaşlarıyla paylaşan,
  • Ekip çalışmasına önem veren,
  • Etkili iletişim becerilerine sahip,
  • Çalışkan,sorumluluk sahibi ve tutarlı,
  • Sorun odaklı değil çözüm odaklı çalışan

herkes gönüllü olabilir.