Skip to main content

Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelik şartları

ÜYELİK BAŞVURUSUKF'Lİ BİREYLER ÜYELİK BAŞVURUSU

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı ve gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Üyelik Kabulü İçin Gerekenler;

  •    Üyelik formu
  •    İki adet fotoğraf
  •    Bir adet önlü arkalı kimlik fotokopisi
  •    5 TL Giriş Aidatı
  •    Üyelik aidatı aylık 5 TL, yıllık 60 TL’dir.

Tüzel kişiler, müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kurumlardır (tüzel kişilerdir). Kurum temsilcisi üye, kurumu Dernek Genel Kurulu’nda temsile yetkili tek kişidir. İş değişikliği veya devamın mümkün olmadığı durumlarda en geç 30 gün içinde Kurum Yetkilisi yeni kurum temsilcisinin bilgilerini bildirir.

Tüzel kişi olan kurumsal üyelerden giriş ödentisi olarak 1000 TL, aylık olarak da 250 TL aidat alınır.

160 no’lu 05.01.2021 tarihli UK kararı ile KF’li üyelerimizin üyelik aidatından muaf olmasına ve eski aidat borçlarının silinmesine karar verildi. Bu nedenle bundan sonraki süreçte üyelik kabulünde KF’li bireylerden giriş aidatı vb alınmayacaktır.