Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi

Duyurusunu yaptığımız Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı için 27 Mart 2021 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ikinci toplantı tarihi olan 3 Nisan 2021 Cumartesi günü yapılması kararı alınmıştı.

Ancak 30 Mart 2021 tarihli genelgeyle İstanbul ilinde Cumartesi günleri de sokağa çıkma kısıtlaması geldiğinden genel kurul toplantısı üyelerimizin sağlığını tehdit etmeyecek koşullar oluştuğunda yapılmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Tüm üyelerimizin bilgisine saygıyla sunarız.

TOPLANTI GÜNDEMİ

  1. Açılış- yoklama- saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  2. Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi
  3. Divan Heyetine imza yetkisinin verilmesi
  4. 2018-2020 dönemi Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunulması ve müzakeresi
  5. 2018-2020 dönemi mali raporunun sunulması ve 2020-2022 dönemi tahmini bütçesinin sunulması
  6. Denetim Kurulu raporunun sunulması ve müzakeresi
  7. Tüzük değişikliği maddelerinin okunması, müzakeresi ve oylanması
  8. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ibrası
  9. Yeni dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
  10. İstek ve temenniler

Kistik Fibrozis için
her ses bir nefes!

Kifder TV

Kifder’in misyonu, kistik fibrozis hastalığına sahip bireylerin yaşam süresinin ve kalitesinin arttırılması için var gücüyle çalışmak. Hasta ve hasta yakınlarının kistik fibrozis ile yaşamayı öğrenme yolculuğunda gereken bilgi, destek ve dayanışma imkanlarını sağlamaktır.

Kistik Fibrozis nedir?

Yıllık değerlendirme

KFRT Modülatör Tedaviler

Mikroplardan korunma

Desteğiniz bize güç verecek!

E-Bülten'e abone olabilirsiniz!