Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan genel kurul çağrısı

Derneğimizin ertelenen 2021 yılı olağan genel kurul toplantısının 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 11:00’de Medlog Lojistik Gemicilik Turizm A.Ş. Barbaros Mah. Nuh Kuyusu Cad. No: 80-82 34662 Üsküdar / İstanbul adresinde aşağıda yazılı olan gündemle yapılmasına karar verilmiştir. Bu tarihte yeter çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 19 Eylül 2021 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ

  • Açılış- yoklama- saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  • Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi
  • Divan Heyetine imza yetkisinin verilmesi
  • 2018-2020 dönemi Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunulması ve müzakeresi
  • 2018-2020 dönemi mali raporunun sunulması ve 2020-2022 dönemi tahmini bütçesinin sunulması
  • Denetim Kurulu raporunun sunulması ve müzakeresi
  • Tüzük değişikliği maddelerinin okunması, müzakeresi ve oylanması
  • Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ibrası
  • Yeni dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
  • İstek ve temenniler

Kistik Fibrozis için
her ses bir nefes!

Kifder TV

Kifder’in misyonu, kistik fibrozis hastalığına sahip bireylerin yaşam süresinin ve kalitesinin arttırılması için var gücüyle çalışmak. Hasta ve hasta yakınlarının kistik fibrozis ile yaşamayı öğrenme yolculuğunda gereken bilgi, destek ve dayanışma imkanlarını sağlamaktır.

Kistik Fibrozis nedir?

Yıllık değerlendirme

KFRT Modülatör Tedaviler

Mikroplardan korunma

Desteğiniz bize güç verecek!

E-Bülten'e abone olabilirsiniz!